Намери оферта

Канада - Eкскурзии и почивки


Полезна информация за Канада

Обща информация

Местна валута

Канадски долар (CAD)

Официални езици са английски и френски.

Престъпност и сигурност

Канада е относително безопасна страна.

Посетителите следва да вземат обичайните мерки за сигурност.

Не е препоръчително да се носят големи суми пари в брой.

Ако станете жертва на престъпление в Канада, трябва да се обърнете към най-близкия полицейски участък и към Посолството на Република България в гр. Отава или Генералното консулство в Торонто.

Митнически изисквания

Не се декларират и не подлежат на обмитяване вещи и принадлежности за лична употреба, ако са в рамките на нормалното количество.

Съществуват следните ограничения: забранено е внасянето на оръжие, боеприпаси, избухливи вещества и наркотични вещества, месо, млечни продукти, плодове и зеленчуци без разрешение на санитарните власти.

Допуска се безмитен внос от пътници над 19 години на 1.5 литра вино, 1.14 л твърд алкохол, 24 бири по 335 мл., 200 броя цигари, 50 пури и до 200 гр. тютюн, индивидуални подаръци до 60 канадски долара всеки.

Лекарства могат да се внасят, когато са в оригинални опаковки, с описание на съдържанието.

Домашни животни могат да се внасят, ако имат документи от ветеринар, че са здрави и са ваксинирани срещу бяс.

Митнически изисквания за Канада можете да изтеглите от ТУК.

Няма ограничения за максималната допустима сума в брой, която може да носите в себе си. Сумите над 10 000 к.д. или равностойността им в чужда валута задължително се декларират или има опасност да бъдат конфискувани, а при нарушения в особено големи размери може да последва и принудително задържане на лицето, пренасящо сумата в брой.

Допълнителна информация за канадските митнически изисквания и разпоредби може да намерите на адрес: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html

Особености на законодателството

По време на пребиваването си на територията на Канада българските граждани трябва да съблюдават и спазват законите и обичаите на страната. По време на престоя Ви попадате под тяхната юрисдикция. Препоръчваме предварително да се информирате за тях и да ги спазвате. Наказанията за нарушаване на закона могат да бъдат много по-строги от тези в България за същите нарушения.

Обръщайте специално внимание и спазвайте местните правила за притежание и консумация на алкохолни напитки и психотропни вещества. В Канада продажбата и консумацията на алкохол на обществени места е забранена.

Движение по пътищата

Няма особености в движението по пътищата – следва стриктно да се спазват уличните знаци и указателни табели.

С шофьорска книжка, издадена от българските власти, можете да шофирате за срок от два до три месеца, в зависимост от провинцията.

Застраховката на автомобила е задължителна.

За наемане на автомобил са необходими кредитна карта и шофьорска книжка.

Здравеопазване

Нивото на здравеопазването е сравнително добро. Наложително е преди пътуване да се снабдите с медицинска застраховка за пътуване в чужбина. Таксите за здравни услуги за лица, които не са граждани на Канада и не пребивават постоянно в Канада, са изключително високи и варират от 1000 до 2000 канадски долара за дневен престой. Няма заразни заболявания, които да налагат задължителна ваксинация.

Документи за пътуване и визов режим

От 1 декември 2017 г. (16:00 ч българско време) отпада необходимостта от визи за българските граждани, които планират пребиваване в Канада до 6 месеца с цел туризъм, бизнес или гостуване.  

Българите, които пътуват със самолет до Канада ще трябва да получат предварително одобрение чрез Електронната система за издаване на предварително разрешение за пътуване до Канада (eTA). Разрешението е валидно за срок от 5 години. 

Онези, които вече имат издадена валидна виза за Канада могат да продължат да пътуват с нея, без да е необходимо да кандидатстват за одобрение (eTA). Тези , които вече имат издадено такова разрешение могат да продължат да пътуват докато изтече. 

Българските граждани, които влизат на територията на Канада през сухопътните или морските граници на страната не се нуждаят от предварително одобрение през eTА.  

Продължителността на разрешения престой при пътуване без виза може да бъде до 6 месеца и се определя от канадските гранични власти при влизане в страната. 

Молба за еTA българските граждани могат да подават само на официалната електронна страница на правителството на Канада - Canada.ca/eTA . Процесът се осъществява изцяло онлайн и отнема само няколко минути. За подаването на искане за предварително одобрение са необходими валиден паспорт, кредитна или дебитна карта, с която се заплаща такса в размер на 7 CAD (канадски долара) и валиден имейл адрес. 

В повечето случаи заявките се одобряват в кратък срок. Процесът на обработване на молбата може да отнеме до няколко дни, ако се изисква предоставяне на доказателствени документи. 
 

Работа в Канада

Министерството на външните работи на Република България обръща внимание, че отпадането на визовите ограничения засяга само българските граждани, пътуващи и пребиващи в Канада краткосрочно. Новите правила не засягат лицата, които желаят да работят или учат в страната.  

Българските граждани, които искат да работят легално на територията на Канада могат да получат подробна информация за необходимите документи на адрес:  http://www.canadainternational.gc.ca/romania-roumanie/visas/work_temp_travailler.aspx?lang=eng

Разрешения за работа се издават от Министерството на гражданството и имиграцията на Канада, като за целта се кандидатства в изнесения визов център на Канада в София или онлайн.

На незаконно работещите лица се налага глоба, а при повторно нарушение те се депортират от страната.

Практически съвети

Не е задължително, но е добре да се регистрирате в Посолството или Генералното консулство, особено в случай че пътувате в отдалечените провинции на Канада. Това би улеснило връзката с Вас при спешен случай или при необходимост.

Преди да отпътувате от Република България или веднага след пристигането Ви, запишете адресите и телефоните на Посолството или Генералното консулство в Канада. Администрацията на хотелите, в които отсядате, тур операторите, уреждащи престоя Ви, и органите на местната полиция при необходимост е уместно да разполагат с тези данни.

Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с Посолството в Отава или Генералното консулство в Торонто. Консулският служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.

В случай на кражба на личните ви документи, парични средства, билети за пътуване и пр. незабавно известете лично и писмено най-близката полицейска служба и поискайте копие от протокола за установяване на събитието. Свържете се с Посолството в Отава или Генералното консулство в Торонто, за да направите постъпки за получаване на необходимите документи за продължаване на пътуването Ви или за завръщането Ви в България.

Пряка финансова помощ може да получите от Посолството в Отава или Генералното консулство в Торонто, само ако Ваши роднини или близки лица депозират необходимата Ви сума в Министерството на външните работи, дирекция „Финансово-стопански дейности”.

Съветваме Ви предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.

Поставяйте всички лекарства в оригиналните им опаковки и проверявайте дали някои от тях не се считат за незаконни наркотични средства в чужбина. Ако ползвате такива вещества, носете копие на лекарско предписание, потвърждаващо този факт.

Избягвайте да пренасяте вещи на трети лица при преминаване на граница.

Телефонът за спешни случаи на територията на Канада е 911.

Консулски услуги

Заверки и легализации

Документи, произхождащи от България

Органи, компетентни да поставят „апостил”върху български официални документи:

Министерство на правосъдието - за актовете на съдилищата и нотариусите;

Министерство на външните работи - за всички останали официални документи (документите за гражданско състояние и адресна регистрация на общините; различните удостоверения, сертификати, лицензи и други на министерства, държавни агенции и комисии; документите за образование, придобити квалификации и правоспособност и други подобни).

В случаите, когато такива документи са предназначени за Канада, те следва да бъдат представени за последващо легализиране в Посолството в Отава или Генералното консулство в Торонто.

Посолството и Генералното консулство могат да легализират български официални документи само ако те са снабдени със заверка „апостил” от Министерство на външните работи или Министерство на правосъдието на Република България.

Документи, произхождащи от Канада

Преди да бъдат легализирани от Посолството в Отава или Генералното консулство в Торонто, с оглед използването им в България,издадените от канадски институции и длъжностни лица документи следва да бъдат легализирани от Департамент на външните работи, търговията и развитието на Канада:

Департамент на външните работи, търговията и развитието
(Department of Foreign Affairs, Trade and Development)

Authentication and Service of Documents Section (JLAC)

Адрес: 125 Sussex Drive, Ottawa, ON K1A 0G2

Тел.: +1 800 267 8376

Факс: +1 613 944 7078 

Изготвяне на лични документи

Посолството на Република България в Отава и Генералното консулство в Торонто извършват подмяна на личните документи на български граждани и разполагат с необходимата техника за снемане на биометрични данни (дигитална снимка, пръстови отпечатъци и дигитален подпис).

Гражданско състояние

За да бъде признат в България, документ издаден от канадските институции, той следва да бъде легализиран по упомената процедура и преведен на български език.

В Посолството в Отава и Генералното консулство в Торонто се извършват дейности по гражданско състояние: отразяване в българските регистри на раждания, сключени бракове и смърт на български граждани, настъпили в чужбина.

  • Регистриране в Република България на деца на български гражданин/и, родени в Канада, въз основа на канадски акт за раждане

Всеки български гражданин притежава единен граждански номер (ЕГН) - уникален номер, с който физическите лица се определят еднозначно. ЕГН придобиват всички новородени деца, включително и тези в чужбина, след тяхното вписване в регистрите на населението в общината по постоянния адрес на техните родители.

Съставеният от канадските местни власти акт за раждане подлежи на пресъставяне в службата по гражданско състояние на общината по постоянен адрес на майката на детето в България (ако майката не е българска гражданка - по постоянен адрес на бащата). Общината издава удостоверението за раждане, с вписан ЕГН, въз основа на акт за раждане, съставен от местен орган по гражданско състояние – легализиран в Департамента за външни работи и международна търговия на Канада и в Посолството в Отава или Генералното консулство в Торонто, преведен на български език и заверен в МВнР. Чуждестранният документ се предоставя на службата по гражданско състояние в България лично, чрез упълномощено лице или чрез българските дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина.

Документите, представени на българските общински власти, остават в техните архиви.

  • Регистриране в България на граждански брак на български граждани, сключен в Канада

При регистриране на брак, сключен в Канада, българските граждани предоставят в съответната община легализирано удостоверение за сключен граждански брак пред местните власти, както и превод от него.

Общината, където се регистрира сключеният в чужбина граждански брак, е общината по постоянния адрес на съпруга, който е български гражданин.Ако двамата съпрузи са български граждани, това е общината по постоянния адрес на мъжа.

  • Регистриране в България на смърт на български гражданин, настъпила в чужбина

Смъртен случай с български гражданин, настъпил в чужбина, се регистрира в общината по постоянен адрес на лицето в Република България.

Общината пресъставя акта за смърт, издаден от местен орган по гражданско състояние– легализиран в Департамента за външни работи и международна търговия на Канада и в Посолството в Отава или Генералното консулство в Торонто, преведен на български език и заверен в Министерство на външните работи на Република България. Чуждестранният документ се предоставя на службата по гражданско състояние от близките на починалия или чрез българските дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина.

Когато до България се транспортира починало в чужбина лице, задължително следва роднините да се снабдят и с документ, удостоверяващ дали лицето е боледувало от заразни болести.     

Посолството в Отава и Генералното консулство в Торонто не финансират и не извършват дейностите по обслужване и транспортиране на починалия. При смъртен случай близките на починалия български гражданин следва да установят контакт с погребално бюро/агенция в страната на пребиваване, където да се запознаят с обслужването и транспортирането на починалия зад граница.

Такси

Такса за легализация (обикновена услуга за 3 работни дни) – CAD 30.00 (сумата е платима в брой, money order или certified cheque, на името на Посолството на Република България в Отава или Генералното консулство в Торонто).

Ако услугите се извършват по пощата, документите следва да са придружени от самоадресиран пощенски плик или друг вид ускорена или препоръчана поща.


Почивки

Екскурзии

Новини

Бюлетин

Други услуги

Мероприятия
 

Организирането на определено мероприятие е свързано с огромни усилия, отнема време и ангажира голям колектив. Туристическа компания Кунчев Травъл  може да ви предостави пълен пакет от услуги, който да ви освободи от всички ангажименти.

Групи по поръчка
 

Вие сте група приятели или колеги и имате желание да пътувате заедно, по-изгодно, по съобразена с вашите изисквания и нужди програма :) - заявете пътуване с Група по поръчка.

Подаръчен ваучер


Подарете ваучер за пътуване, не вещ! Кунчев Травъл ви предлага да направите незабравим и оригинален подарък на любим човек, приятел, роднина или колега като изберете подаръен ваучер за туристическта услуга. 

виж още

Туристически застраховки


Кунчев Травъл предлага на български и чуждестранни граждани възможност за сключване на следните типове застраховки:

Медицинска застраховка "Помощ при пътуване" с Асистанс
Застраховка "Спасителни разноски" - вкл. планинска застраховка и др.
Застраховка "Отмяна на пътуване"

Транспортни услуги
 

  • Самолетни билети
  • Трансфери
  • Рент-а-кар
  • Автобуси под наем
  • Яхти под наем
  • Билети за влак в чужбина
  • Фериботни билети