Намери оферта

Туристически застраховки

 

Кунчев Травъл предлага на български и чуждестранни граждани възможност за сключване на следните типове застраховки:

 • Медицинска застраховка "Помощ при пътуване" с Асистанс
 • Застраховка "Спасителни разноски" - вкл. планинска застраховка и др.
 • Застраховка "Отмяна на пътуване"

 

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА:

 • ЕГН и три имена на български език и латиница, изписани по лична карта/паспорт
 • Дестинация и период на пътуването
 • Адрес по лична карта и телефон (за застраховки "Отмяна на пътуване" и "Спасителни разноски")

Кунчев Травъл предлага възможност за сключване на посочените типове застраховки бързо и лесно, в реално време, с плащане в брой или по банков път, като предоставя избор от офертите на следните застрахователни компании: ЗАД "Армеец".

За повече информация или съдействие при избор на подходяща застраховка, според конкретните изисквания на клиента или конкретното пътуване - екскурзия, почивка, круиз, хотелско настаняване и други, моля свържете се с агент от Кунчев Травъл на тел. 0746/38400 или на e-mail: info@kunchevtravel.com
 

 

 

Медицинска застраховка "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ"

 

Медицинската застраховка, популярна още като застраховка "Помощ при пътуване", е доброволна и се сключва за индивидуални или групови пътувания. Предназначена е за лица (български и чуждестранни граждани на възраст до 85г.), на които предстои туристическо или бизнес пътуване извън територията на Република България. Лица на възраст над 70г. до 85г. се застраховат при завишена застрахователна премия.

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната на постоянно местожителство на застрахования (в случай, че е различна от България).

Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране. Застраховка "Помощ при пътуване" осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица. (Информацията подлежи на препотвърждение, моля консултирайте се с наш представител относно задълженията на застрахователя, включените и изключени рискове)

Цената на застраховката (застрахователната премия) зависи от размера на избраното застрахователно покритие за основните рискове, включените допълнителни (избираеми) рискове, срока на застраховката, дестинацията, възрастта на застрахования и др.

ВАЖНО: За допълнителна информация, изключени рискове и отговорност на застрахователя, моля консултирайте се с нас.
 

ТАРИФИ за ЕДНОКРАТНА застраховка "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА" с осигурен АСИСТАНС на ЗАД "АРМЕЕЦ"

 

СТАНДАРТНА ЗАСТРАХОВКА / ПОКРИТИ ОСНОВНИ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) РИСКОВЕ:

 • За лица до 70г.: "Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване", "Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване" и "Спешна дентална помощ". Лимитът на отговорност за „Спешна дентална помощ“ е 350 EUR/USD независимо от избраната застрахователна сума.

 • За лица над 70г. до 85г.: "Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване", "Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване". Застрахователят покрива медицински разноски вследствие акутно заболяване с лимит до 5000 EUR/USD, независимо от размера на избраната застрахователна сума по основните (задължителни рискове).

 
 

ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА
(възраст)

СРОК
(валидност на застраховката)

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ (покритие на застраховката) в EUR/USD

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

50 000

100 000

200 000

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА (ПРЕМИЯ) В EUR/USD, без вкл. данък

От 0 до 70г.

1 ден

0.45

0.55

0.70

0.80

0.90

1.00

1.25

1.80

2.50

1 година

112.50

137.50

175

200

225

250

312.50

450

625

От 70+ до 85г.

1 ден

1.15

1.40

1.75

2.00

-

2.50

-

-

-

1 година

287.50

350

437.50

500

-

625

-

-

-

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ИЗБИРАЕМИ) РИСКОВЕ:

ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА
0 - 85г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ
(покритие на застраховката)
в EUR/USD

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА
(застрахователна премия)
без вкл. данък в EUR/USD

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

за 1 ден

за 1 година

Спасителни разноски

1 000

0.02

5.00

5 000

0.10

25.00

10 000

0.20

50.00

Смърт и Трайно намалена работоспособност
вследствие злополука

1 000

0.02

5.00

5 000

0.10

25.00

10 000

0.20

50.00

Дневни пари за болничен престой

300

0.01

2.50

Лични разходи

500

0.05

12.50

Кражба, загуба или забавяне на личен багаж

400

0.05

12.50

Гражданска отговорност към трети лица

1 000

0.04

10.00

5 000

0.20

50.00

10 000

0.40

100.00

Правна помощ

1 000

0.05

12.50


 

ВАЖНО: За срок на застраховката над 1 ден, цената на застраховката (застрахователната премия) се изчислява като БРОЯТ НА ДНИТЕ се умножи по застрахователната премия за 1 ДЕН.

ВАЖНО: Не се покрива рискът “Смърт вследствие злополука” за недееспособни лица и лица под 14 годишна възраст.

ВАЖНО: Към посочените цени се прилагат ЗАВИШЕНИЯ за спортисти, при любителско упражняване на спортове и за лица, заминаващи на работа в чужбина (консултирайте се с агент от Кунчев Травъл).

ВАЖНО: Към посочените цени се могат да се прилагат ОТСТЪПКИ за срок на застраховката над 30 дни и при група над 10 застраховани лица (консултирайте се с агент от Кунчев Травъл).

 


ТАРИФИ за MULTI TRIP застраховка "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА"  за МНОГОКРАТНИ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА на ЗАД "АРМЕЕЦ"

MULTI TRIP полицата се сключва при многократни пътувания САМО във връзка с командировки и специализации в чужбина за срок една година, като застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в рамките на 30 дни, 60 дни или 90 дни, считано от датата на пресичане на границата на Р. България до датата на пресичане на границата при завръщане.


СТАНДАРТНА ЗАСТРАХОВКА / ПОКРИТИ ОСНОВНИ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ) РИСКОВЕ: "Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване", "Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване" и "Спешна дентална помощ". Лимитът на отговорност за "Спешна дентална помощ" е 350 EUR/USD независимо от избраната застрахователна сума.
 

 

СРОК на едно пътуване / максимален престой зад граница

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ (покритие на застраховката) в EUR/USD

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА (ПРЕМИЯ) В EUR/USD, без вкл. данък

30 дни

34.00

43.00

50.00

56.00

62.00

60 дни

55.00

70.00

80.00

90.00

100.00

90 дни

61.00

78.00

89.00

100.00

112.00

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ИЗБИРАЕМИ) РИСКОВЕ:

 

ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА
0 - 70г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ
(покритие на застраховката)
в EUR/USD

ЦЕНА НА ЗАСТРАХОВКАТА
(застрахователна премия)
без вкл. данък в EUR/USD

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

до 30 дни

до 60 дни

до 90 дни

Спасителни разноски

1 000

1.20

2.00

2.40

5 000

6.00

10.00

12.00

10 000

12.00

20.00

24.00

Смърт и Трайно намалена работоспособност
вследствие злополука

1 000

1.20

2.00

2.40

5 000

6.00

10.00

12.00

10 000

12.00

20.00

24.00

Дневни пари за болничен престой

300

0.60

1.00

1.20

Лични разходи

500

3.00

4.80

5.80

Кражба, загуба или забавяне на личен багаж

400

3.00

4.80

5.80

Гражданска отговорност към трети лица

1 000

2.40

4.00

4.80

5 000

12.00

20.00

24.00

10 000

24.00

40.00

48.00

Правна помощ

1 000

3.00

4.80

5.80


 

ВАЖНО: За застраховка MULTI TRIP отстъпки НЕ СЕ ПРИЛАГАТ.

ВАЖНО: НЕ СЕ разрешава сключването на застраховки по тарифа MULTI TRIP за лица над 70 годишна възраст и за спортисти.

ВАЖНО: Деца под 14г. се застраховат по условията на застраховки MULTI TRIP само в случай на застраховане по същите условия на поне единият родител. В този случай се издава една обща полица, с която се застраховат детето и родителят (подлежи на препотвърждение)
 

Публикуваните цени и информация са в сила от 01.07.2015г.
Тъй като застрахователната компания си запазва правото на промени без предизвестие, за актуална информация моля свържете се с Кунчев Травъл. 


 
 


 

Застраховка "СПАСИТЕЛНИ РАЗНОСКИ"

 

Застраховката "Спасителни разноски" е доброволна и се сключва за индивидуални или групови пътувания. Предназначена е за лица (български и чуждестранни граждани на възраст до 69г.), които предприемат туристически излети, пътувания, почивки, спортни и тренировъчни мероприятия на територията на Република България, при които е възможно да настъпи злополука или заболяване.

Застрахователят покрива реално направени разходи по издирване, спасяване, оказване на първа медицинска помощ и транспорт, както и разходи на организации, ангажирани в действия за издирване и/или спасяване на застрахован (БЧК, Гражданска защита, Пожарна и т.н.). На пострадалия се осигурява морско или планинско спасяване по суша, въздух и вода, включително подводно издирване и спасяване. Покриват се рисковете: смърт вследствие злополука; трайна загуба на работоспособност вследствие злополука; спасителни разноски.

ВАЖНО: Цената на застраховката зависи от размера на застрахователната сума и срока на застраховката.

ВАЖНО: За допълнителна информация, изключени рискове и отговорност на застрахователя, моля консултирайте се с агент от Кунчев Травъл.


 

ТАРИФА за застраховка "СПАСИТЕЛНИ РАЗНОСКИ" на ЗАД "АРМЕЕЦ"

 

Цена на застраховката (застрахователна премия) за 1 000 лв. застрахователна сума (ЗС)

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

РАЗМЕР НА ПЛАЩАНИЯТА

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

до
3 дни

до
5 дни

до
7 дни

до
10 дни

до
15 дни

до
30 дни

3
месеца

6
месеца

1
година

Смърт вследствие злополука

ЗС

2 лв.

3 лв.

4 лв.

5 лв.

6 лв.

10 лв.

13 лв.

16 лв.

20 лв.

Трайна загуба на
работоспособност
вследствие злополука

% от ЗС

Спасителни разноски

Действително извършените разходи, лимитирани до  размера на ЗС

 

ВАЖНО: Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Република България.

ВАЖНО: За група над 10 лица се прилагат ОТСТЪПКИ (консултирайте се с агент от Кунчев Травъл).

Публикуваните цени и информация са в сила от 01.07.2015г.
Тъй като застрахователната компания си запазва правото на промени без предизвестие, за актуална информация моля свържете се с Кунчев Травъл


 

 

Застраховка "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"

 

Застраховката "Отмяна на пътуване" е доброволна и се сключва за индивидуални или групови пътувания на физически и психически здрави лица на възраст до 80г. (лица на възраст над 70г. и до 80г. се застраховат при завишена застрахователна премия). Важи за пътувания на територията на цял свят, включително и България - за лица с обичайно местопребиваване/местоживеене в Република България, и за пътувания за територията на Република България - за чуждестранни граждани. Предназначена е за лица, на които предстои организирано туристическо или бизнес пътуване, закупуване на самолетен билет или хотелско настаняване, закупени от/чрез туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване, както и от съкращаване, удължаване или прекъсване на пътуването поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката;

Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се рисковете: смърт вследствие злополука за лица над 14г.; разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за удължаване на пътуването; разходи за закъснение на самолетен полет.

ВАЖНО: Застраховката задължително се сключва до 5 дни след датата на сключване на договор за пътуване, закупуване на самолетен билет или заплащане на хотел, само при условие, че има извършено плащане (частично или пълно).

ВАЖНО: Цената на застраховката се изчислява в зависимост от застрахователната сума (платената цена за индивидуалното или групово пътуване); времето, оставащо до началото на пътуването; приложимите завишения в зависимост от възрастта на застрахования, и други съществени за оценката на риска обстоятелства.

ВАЖНО: За допълнителна информация, изключени рискове и отговорност на застрахователя, моля консултирайте се с агент от Кунчев Травъл.

 

 

ТАРИФА за застраховка "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ" на ЗАД "АРМЕЕЦ"

 

Срок на застраховката

до 30 дни

от 31 до 60 дни

от 61 до 90 дни

от 91 до 180 дни

над 180 дни

Тарифен коефициент за изчисление на премията

1,50%

2,00%

2,20%

2,50%

2,70%


 

ВАЖНО: Цената на застраховката (Премията) се изчислява в лева, като застрахованата сума (общата цена на пътуването) се умножи по съответния тарифен коефициент.

ВАЖНО: За срок на застраховката се приемат броят дни от датата на сключване на застраховката до дата на приключване на пътуването.

ВАЖНО: За група над 5 лица се прилагат ОТСТЪПКИ (консултирайте се с агент от Кунчев Травъл).

 

Публикуваните цени и информация са в сила от 01.07.2015г.
Тъй като застрахователната компания си запазва правото на промени без предизвестие, за актуална информация моля свържете се с Кунчев Травъл. 

Почивки

Екскурзии

Новини

Бюлетин

Други услуги

Мероприятия
 

Организирането на определено мероприятие е свързано с огромни усилия, отнема време и ангажира голям колектив. Туристическа компания Кунчев Травъл  може да ви предостави пълен пакет от услуги, който да ви освободи от всички ангажименти.

Групи по поръчка
 

Вие сте група приятели или колеги и имате желание да пътувате заедно, по-изгодно, по съобразена с вашите изисквания и нужди програма :) - заявете пътуване с Група по поръчка.

Подаръчен ваучер


Подарете ваучер за пътуване, не вещ! Кунчев Травъл ви предлага да направите незабравим и оригинален подарък на любим човек, приятел, роднина или колега като изберете подаръен ваучер за туристическта услуга. 

виж още

Туристически застраховки


Кунчев Травъл предлага на български и чуждестранни граждани възможност за сключване на следните типове застраховки:

Медицинска застраховка "Помощ при пътуване" с Асистанс
Застраховка "Спасителни разноски" - вкл. планинска застраховка и др.
Застраховка "Отмяна на пътуване"

Транспортни услуги
 

 • Самолетни билети
 • Трансфери
 • Рент-а-кар
 • Автобуси под наем
 • Яхти под наем
 • Билети за влак в чужбина
 • Фериботни билети